Alkohol er årsag til en meget stor del af de trafikulykker, der sker i de sene aftentimer og om natten. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker.

En stor del af de ulykker, der indgår i undersøgelsen, var soloulykker med mænd i alderen 25-50 år, der var på vej til eller fra et socialt arrangement. De kørte typisk galt i et sving i stærkt påvirket tilstand og ofte ved meget høj hastighed. Størstedelen havde en promille over 1, og dem med en mindre promille var samtidig påvirket af narkotika.

”Det er markant, at alkohol er en medvirkende årsag i 2/3 af de undersøgte ulykker, hvor det i tidligere undersøgelser kun var forklaringen i ca. 1/5 af ulykkerne. Derfor anbefaler vi en skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand om natten”, siger kommissionens formand Mette Fynbo og uddyber: ”Konkret anbefaler vi bl.a. en forstærket politikontrol på landevejene i de sene nattetimer og lovkrav om alkolås til dømte spiritusbilister”.


Vi er trætte og uopmærksomme, når vi kører hjem fra arbejde

En del af ulykkerne i undersøgelsen skete i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel. I disse ulykker betød bl.a. uopmærksomhed og træthed, at førerne ikke fik orienteret sig godt nok eller decideret faldt i søvn. Kommissionen anbefaler på den baggrund flere rumleriller, at brugen af træthedsalarm i biler udbredes, og at der fortsat er fokus på at få fortalt bilisterne, at træthed øger risikoen for at blive involveret i en trafikulykke.

Fodgængerulykker ville ikke være sket i dagslys
I de ulykker, der involverede fodgængere, kan det i alle tilfælde slås fast, at de samme ulykker ikke ville være sket i dagslys. I ingen af de undersøgte fodgængerulykker havde fodgængerne lyst tøj, reflekser eller reflekterende materiale på tøjet. Kommissionen anbefaler brug af tøj med reflekser og udbredelse af avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor.
 

Vejtræer og ældre biler forværrede personskaderne
Vejtræer for tæt på vejen og biler af ældre dato var i flere tilfælde med til at forværre personskaderne. Analysen af ulykkerne viser, at ulykkerne i 70 % af tilfældene kunne være undgået eller personskaderne ville have været mindre, hvis bilerne havde haft det nyeste sikkerhedsudstyr.

Læs mere om undersøgelsen og de øvrige anbefalinger på hvu.dk. Rapporten i trykt form kan bestilles ved at sende en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Havarikommissionens anbefalinger

På baggrund af undersøgelsen anbefaler Havarikommissionen bl.a.:

  • Alkohol: En indsats rettet mod kørsel om natten i påvirket tilstand, bl.a. gennem forstærket politikontrol på udvalgte steder på landeveje om natten og lovkrav om alkolås til dømte spiritusbilister
  • Hastighed: En indsats rettet mod kørsel om natten med for høj hastighed gennem bl.a. forstærket politikontrol på landeveje, automatiske hastighedskontroller og øget fokus i køreundervisningen på, at hastighed skal tilpasses efter forholdene
  • Orientering i mørke: Bedre vejafmærkning, fokus på rigtig lygteføring m.v., som kan gøre det lettere for trafikanterne at orientere sig i mørke
  • Fodgængere: Øget fokus på nødvendigheden af at bruge refleks og reflekterende tøj og udbredelse af avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor i bilerne
  • Træthed/søvn: Udbredelse af træthedsalarm i bilerne, kommunikation om, at træthed øger risikoen for ulykker og anlæggelse af rumleriller for at forebygge ulykker på grund af søvn
  • Sikkerhedsudstyr: At der ved køb af brugt bil vælges biler med ESC, gardin- og sideairbags
  • Genstande ved vejen: At træer og andre faste genstande for tæt på vejen fjernes.


Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en dybdeanalyse af 27 trafikulykker, som er sket i landzone om natten i tidsrummet fra 22-06, og hvor der er mindst én alvorlig tilskadekommen og et køretøj involveret.

Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716