Folketinget vedtog den 12. april 2016 en ændring af færdselsloven, hvorefter påhængskøretøjer, herunder campingvogne, påhængsredskaber og trailere, som er registreret til Tempo 100-kørsel, må køre op til 100 km/t. på motorvej (mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70 km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om ind-retning, udstyr, sikkerhed mv. (Tempo 100-betingelser). Ordningen er inspire-ret af den tyske Tempo 100-ordning.


Bekendtgørelsen Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Omfattede køretøjer Tempo 100-ordningen omfatter påhængskøretøjer med stiv trækstang og et samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, som trækkes af biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og ABS-bremser.


Der forventes fastsat tekniske krav om bl.a. påhængskøretøjets egnethed til kørsel med 100 km/t., dækkenes alder (yngre end 6 år) og hastighedsmærkning (mindst til 120 km/t.), samt at påhængskøretøjet skal være registreret og forsy-net med dansk Tempo 100-mærke.
Der vil desuden være krav til den trækkende bils registrerede køreklare vægt og kugletrykket, som skal være opfyldt, før vogntoget må benyttes til Tempo 100-kørsel. Minimumskravet til bilens køreklare vægt bestemmes ud fra påhængs-køretøjets tilladte samlede akseltryk, og om køretøjet har bremser, hydrauliske støddæmpere og kuglekobling med stabiliseringsanordning.

Periodisk syn og godkendelse Påhængskøretøjer, som har et tilladt samlet akseltryk på over 750 kg og er registrerede til Tempo 100-kørsel, underlægges krav om periodisk syn og godken-delse hvert andet år.


Et dansk eller udenlandsk registreret påhængskøretøj, som allerede måtte være Tempo 100-godkendt til kørsel i Tyskland og mærket med tysk Tempo 100-mærke, må ikke køre Tempo 100-kørsel i Danmark, medmindre påhængskøretøjet forinden synes, godkendes og udstyres med dansk Tempo 100-mærke, samt for danske køretøjers vedkommende desuden registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.


Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716