Lovens krav (Lovpakken)

Køreundervisningen til bil skal som et absolut minimum omfatte:
29 lektioner i teorilokale og 24 lektioner i praktisk kørsel jf. Kørekortbekendtgørelsen pr. 1. juli 2012. 
Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, uden der på noget tidspunkt 
er afbrydelser i undervisningen på mere end 3 måneder.

Ud over ovennævnte, kan der blive behov for ekstra lektioner. Disse ligger uden for "Lovpakken".

Oplysninger vedr. kørekort fåes hos Rigspolitiet, Nationalt Beredskabs Enhed, Juridisk Sekretariat, Polititorvet 14, 1780 København V.

 

Lektionerne er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori med min. 3 evaluerende teoriprøver i Kørekort Xpertens
    teorilokaler i Odense. (vi gennemfører 8 prøver gennem forløbet)

  • 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads.

  • 16 lektioner i manøvre på vej, samt

  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg.

 

Skolevogn: Mercedes
Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716