Erhverv/Taxi - Lovens krav

 • For at kunne erhverve kørekort til taxa, (erhvervsmæssig personbefordring), skal ansøgeren være i
  besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (alm. bil). Være fyldt 21 år, og må ikke have udvist
  forhold omfattet af straffelovens § 78 stk. 2 (muligheden for at drive virksomhed,
  der kræver autorisation eller godkendelse).

 • Køreprøven er opdelt i en teoretisk og en praktisk del, hvor man i den første teoretiske del skal vise
  indgående kendskab til bilens sikkerhedsmæssige udstyr, herunder særligt bremser,
  styretøj og lygter samt have kendskab til hyrevognsregulativet.

 • Teoriprøven er en billedprøve, nøjagtig som alm. kørekort til bil, men prøven anses kun som bestået,
  hvis den gennemføres med højest 3 billedfejl.

 • Ved den praktiske del af køreprøven, skal man kunne finde den korteste vej til mindst 2 opgivne adresse,
  gerne med brug af kort, og udvise kørsel af særlig rutineret art.
Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716