Hermed en opdatering.

Pr. 1. oktober i år (2010) er Færdselsloven (FL) skærpet mod vandvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for at frakende føreretten uden retslig indblanding.

Loven indebære at fra den 1. oktober d.å. skærpes straffen for at overtræde den tilladte hastighed. Hvis man med en hastighed på over 100 km/t har overskredet den tilladte hastighed med mere end 100% frakendes man føreretten ubetinget (Må ikke føre bil).

Det betyder, at hvis man f.eks. ved vejarbejde, hvor der er skiltet med 50 km/t og tages i at køre mere end 100 km/t på strækningen bliver kørekortet frakendt ubetinget. Det samme gør sig gældende, hvis man kører mere end 100 km/t i bymæssigt område, hvor der - mm andet er angivet - er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Derudover har man skærpet loven vedr. alkohold således, at hvis man har haft føreretten ubetinget frakendt, så er man underlagt reglen om alkolåse. De første 2 år efter frakendelsestiden udløb er betinget af at man deltager i alkolåsordningen (skal blæse i en alkolås før bilen kan startes). Denne ordning gælder for frakendelse ved gentagen spirituskørsel eller en o/oo over 2,0.

Slutteligt er FL skærpet så Politiet kan konfiskere bilen, hvis man gentagne gange har kørt vanvidskørsel, som hver især begrunder en ubetinget frakendelse af føreretten..

Lovens bogstav er mere udførlig, men ovenståede er hovedessensen af skærpelsen.

Kør forsigtig.
Kørekort Xperten I Odense.
Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716