Dette er de gældende regler - kort fortalt.

  • Hvis du er blevet frakendt kørekortet for en periode på eller under 1,5 år, er der i realiteten ingen mulighed for at generhverve kørekortet før udløbet af frakendelsestiden.

  • Hvis du er blevet frakendt kørekortet for en periode mellem 1,5 år, og 3 år har du, når der er gået halvdelen af frakendelsestiden, dog mindst 1,5 år, mulighed for at søge om at få lov til at generhverve kørekortet. Du skal dog gå i en kontrolleret behandling mod misbrug af alkohol for at kunne benytte denne mulighed.

  • Hvis du er blevet frakendt kørekortet for en periode på over 3 år, har du 2 muligheder.

Ved at gå i alkoholbehandling kan du søge, når halvdelen af frakendelsestiden er gået.
Ellers skal du vente i 3 år, før du kan søge om generhvervelse af kørekortet.

Hvis du er blevet frakendt kørekortet for bestandigt, skal der gå 10 år, før du kan søge om at generhverve kørekortet.

  • Under "Lovens krav" kan du læse de kørekortrelaterede lovkrav.
Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716